پیراهن پیراهن
جنس الیاف
نحوه بسته شدن دکمه
استین بلند
نرمی و زبری
نوع شستشو
مناسب برای فصل سرد
مناسب برای
مشاهده و خرید